(1)
Morita, S. E.; Prabowo, W. C.; Rijai, L. Kajian Pengobatan Pasien Kanker Serviks Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Proc. Mul. Pharm. Conf. 2016, 4, 330-334.