[1]
K. Argananta, L. Febrina, and L. Rijai, “Pengaruh Pemberiaan Dekokta Luka Bahau (Cinnamomum verum) Terhadap Perubahan Kadar Malondialdehida (MDA) Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus) yang Dipaparkan Asap Rokok”, Proc. Mul. Pharm. Conf., vol. 4, no. 1, pp. 168-174, Nov. 2016.